O nas

Przedszkole Publiczne nr 11 ul. Młyńska 6 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. 601 256 746 Dyrektor Przedszkola: Mariola Pawełek
  Nasza misja Dzieci, podobnie jak dorośli, uczą się często na własnych błędach. Niech słowa Janusza Korczaka "Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy" będą mottem naszych działań zarówno w domu, jak i w przedszkolu. Otoczmy je troską, miłością i poczuciem bezpieczeństwa w kształtowaniu ich osobowości, aby były wszechstronnie przygotowane do życia we współczesnym świecie. Aby w poczuciu własnej godności i wartości doskonaliły umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stoją przed nimi.   Informacje dodatkowe Zajęcia dodatkowe,  które prowadzimy z dziećmi to rytmika i język angielski. Od kilku lat w naszym przedszkolu istnieją oddziały integracyjne, do których uczęszcza po 15-20 dzieci. W każdej grupie pracuje równolegle dwóch nauczycieli. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne prowadzą mgr pedagogiki specjalnej, logopeda, psycholog, specjalista rehabilitacji ruchowej. Prowadzimy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.