Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 10/24 Burmistrza Czechowice-Dziedzic z dnia 11 stycznia 2024 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI/ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

a) Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 29 luty 2024

b) Termin w postępowaniu uzupełniającym 22 kwiecień – 10 maj 2024

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe:

a) Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 5 marca 2024

b) Termin w postępowaniu uzupełniającymdo 15 maja 2024

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

a) Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 8 marca 2024

b) Termin w postępowaniu uzupełniającym do 17 maja 2024

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia:

a) Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 22 marca 2024

b) Termin w postępowaniu uzupełniającym do 28 maja 2024

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

a) Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 29 marca 2024

b) Termin w postępowaniu uzupełniającym do 31 maja 2024