Rekrutacja uzupełniająca

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJCA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZECHOWICE-DZIEDZICE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do placówek wychowania przedszkolnego w wyniku rekrutacji prowadzonej w lutym br. oraz tych, które nie brały dotąd udziału w rekrutacji będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji uzupełniającej. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 25 kwietnia 2022 r. w systemie elektronicznym. Od 25 kwietnia do 10 maja br. należy za pośrednictwem strony internetowej https://przedszkola-czechowice-dziedzice.nabory.pl, dokonać zapisu dziecka do przedszkola. Na stronie można również zapoznać się z regulaminem rekrutacji, sprawdzić ofertę dostępnych publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się w naszej gminie.

Rekrutacja będzie prowadzona na wolne miejsca w następujących placówkach:

  1. Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. P. Skargi 4 – 12 miejsc
  2. Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. B. Chrobrego 1 – 5 miejsc
  3. Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. M Konopnickiej 14 – 11 miejsc
  4. Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1b – 16 miejsc
  5. Przedszkole Publiczne w Zabrzegu, ul. T. Gazdy 5 – 3 miejsca
  6. Szkoła Podstawowa nr 6 im. I. Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach, ul. I. Łukasiewicza 37 – 1 miejsce
  7. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Targowa 6 – 6 miejsc
  8. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Ligocie, ul. Bory 2 – 7 miejsc

Ostateczne podanie informacji o przyjęciu dziecka do placówki nastąpi do dnia 31.05.2022 r., poprzez wywieszenie w danej placówce listy dzieci przyjętych.