O Nas

Przedszkole Publiczne Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Młyńska 6
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 601 256 746

Dyrektor Przedszkola: Ewa Kristof-Chrapek

Wicedyrektor Przedszkola: Mariola Pawełek

Statut Przedszkola

Od kilku lat w naszym przedszkolu istnieją oddziały integracyjne, do których uczęszcza po 15-20 dzieci. W każdej grupie pracuje równolegle dwóch nauczycieli oraz pomoc nauczyciela. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne prowadzą mgr pedagogiki specjalnej, logopeda, psycholog, specjalista rehabilitacji ruchowej, surdo i tyflopedagog, specjalista SI. Prowadzimy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci posiadających opinie o WWRD i uczęszczających do gminnych przedszkoli.

Edukacja w języku angielskim

Zajęcia dodatkowe, które prowadzimy z dziećmi to rytmika i język angielski. Od września 2019 roku nasze przedszkole uczestniczy w programie powszechnej dwujęzyczności. Oznacza to, że wszystkie dzieci w przedszkolu mają organizowane codzienne zabawy z językiem angielskim, oprócz zajęć prowadzonych dwa razy w tygodniu z filologiem.

bf_logo_site

Nasza Kadra

1. Dyrektor przedszkola Ewa Kristof - Chrapek, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • oligofrenopedagogika,
 • zarządzanie w oświacie;

2. Wicedyrektor przedszkola Mariola Pawełek, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • oligofrenopedagogika,
 • zarządzanie w oświacie;

3. Psycholog Maria Buchlińska, nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • psychologia;

4. Rehabilitant ruchowy Marzena Kasprzyk, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • rehabilitacja ruchowa;

5. Terapeuta SI Małgorzata Klimek, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie

 • edukacja wczesnoszkolna i nauczanie przedszkolne,
 • oligofrenopedagogika,
 • Integracja Sensoryczna;

6. Nauczyciel Beata Kołoczek, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • oligofrenopedagogika,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

7. Nauczyciel Monika Kubinek, nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • oligofrenopedagogika z arteterapią;

8. Filolog angielski, nauczyciel Monika Kukla, nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • edukacja elementarna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

9. Nauczyciel religii Małgorzata Martyniak - Kwaśny, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • teologia;

10. Nauczyciel Ewelina Ligocka, nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna;

11. Logopeda Katarzyna Łaciok, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • logopedia,
 • neurologopedia;

12. Nauczyciel Barbara Micor,nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna,
 • oligofrenopedagogika,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

13. Logopeda, nauczyciel Sylwia Mosoń, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • logopedia z elementami neurologopedii,
 • neurologopedia;

14. Nauczyciel Aneta Olma, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • oligofrenopedagogika;

15. Nauczyciel Edyta Rzeszut - Pękała, nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • oligofrenopedagogika;

16. Psycholog Elżbieta Ptaszek, nauczyciel początkujący

Wykształcenie:

 • psychologia kliniczna,
 • przygotowanie pedagogiczne;

17. Nauczyciel Katarzyna Ptaszek, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • oligofrenopedagogika;

18. Nauczyciel Paulina Stęchły, nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • oligofrenopedagogika,
 • wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu;

19. Terapeuta SI Joanna Szczotka, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • oligofrenopedagogika,
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • Integracja Sensoryczna;

20. Surdopedagog i tyflopedagog, nauczyciel Wioletta Śmierciak, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • oligofrenopedagogika,
 • wychowanie przedszkolne,
 • surdopedagogika,
 • tyflopedagogika;

21. Nauczyciel Aleksandra Wojtak - Tomaszek, nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • oligofrenopedagogika;

22. Nauczyciel Krystyna Waligóra, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • oligofrenopedagogika,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

23. Nauczyciel Jolanta Wawrzyńczyk, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna;

24. Pedagog Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Anna Wątorek, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • oligofrenopedagogika,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe;

25. Nauczyciel Magdalena Wiera, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • wychowanie przedszkolne,
 • oligofrenopedagogika,
 • rytmika w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym;

26. Nauczyciel Grażyna Więcek, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • wychowanie przedszkolne;

27. Nauczyciel Barbara Włodarczyk, nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna;

28. Nauczyciel Lucyna Zimny, nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • oligofrenopedagogika;