O przedszkolu

Nasze przedszkole znajduje się w piętrowym budynku. Każda grupa dzieci ma do dyspozycji przestronną, jasną salę wraz z łazienką. Dysponujemy też dużą salą gimnastyczną.

Posiadamy bardzo duży, zadbany ogród z wieloma atrakcyjnymi urządzeniami do zabaw ruchowych.

Personel przedszkola to zgrany zespół mający na celu tworzenie optymalnych warunków sprzyjających rozwojowi dziecka.

Zabawa, edukacja i rozwój

W podstawie programowej wychowania przedszkolnego realizujemy zadania w ramach czterech obszarów edukacyjnych:
- poznawanie i rozumienie świata i siebie,
- nabywanie umiejętności przez działanie,
- znalezienie swojego miejsca w grupie, wspólnocie, społeczeństwie,
- budowanie systemu wartości (m.in. dobroć, prawda, miłość, piękno).
Wiemy, że rodzice, powierzając nam w opiekę to, co mają najdroższego - swoje dzieci, oczekują od nas zapewnienia im szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego.

Zajęcia z zakresu wprowadzania pojęć matematycznych prowadzimy w oparciu o program Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej "Dziecięca Matematyka".
Wychowanie przedszkolne jest fundamentem w przyszłym rozwoju, dlatego dziecko kończące edukację w naszym przedszkolu powinno być samodzielne, przedsiębiorcze, odpowiedzialne, zaradne, otwarte na zdobywanie nowej wiedzy.

W naszym przedszkolu każde dziecko traktowane jest jako partner, posiadający prawo dokonywania wyborów, dostrzegania ich konsekwencji, popełniania błędów, samodzielnego poznawania świata.

Dzięki edukacji przedszkolnej dzieci powinny umieć nawiązywać kontakty inter- i intrapersonalne, nauczyć się twórczego myślenia i działania, zwiększyć wiarę we własne możliwości.