O nas

Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 11
ul. Młyńska 6
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 601 256 746
Dyrektor Przedszkola: Mariola Pawełek;
Wicedyrektor Przedszkola: Ewa Kristof-Chrapek
 
 
 
 

Nasza misja

Dzieci, podobnie jak dorośli, uczą się często na własnych błędach. Niech słowa Janusza Korczaka „Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy” będą mottem naszych działań zarówno w domu, jak i w przedszkolu. Otoczmy je troską, miłością i poczuciem bezpieczeństwa w kształtowaniu ich osobowości, aby były wszechstronnie przygotowane do życia we współczesnym świecie. Aby w poczuciu własnej godności i wartości doskonaliły umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stoją przed nimi.

Informacje dodatkowe

Od kilku lat w naszym przedszkolu istnieją oddziały integracyjne, do których uczęszcza po 15-20 dzieci. W każdej grupie pracuje równolegle dwóch nauczycieli oraz pomoc nauczyciela. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne prowadzą mgr pedagogiki specjalnej, logopeda, psycholog, specjalista rehabilitacji ruchowej, surdo i tyflopedagog, specjalista SI.  Prowadzimy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Zajęcia dodatkowe,  które prowadzimy z dziećmi to rytmika i język angielski. Od września 2019 roku nasze przedszkole uczestniczy w programie powszechnej dwujęzyczności. Oznacza to, że wszystkie dzieci w przedszkolu mają organizowane codzienne zabawy z językiem angielskim, oprócz zajęć prowadzonych dwa razy w tygodniu z filologiem.