Terapia

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju objęte są u nas terapią dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Nasze przedszkole oferuje:

Personel przedszkola nieustannie doskonali swój warsztat, stąd nasza oferta jest systematycznie ulepszana i poszerzana.

Specjaliści prowadzący zajęcia indywidualne lub w kilkuosobowych grupkach mają do dyspozycji swoje gabinety, mamy też salę do terapii integracji sensorycznej.