Zajęcia z oligofrenopedagogiem

Zajęcia organizowane są dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

Zadaniem oligofrenopedagoga jest wszechstronne wspomaganie funkcjonowania dziecka na tle grupy rówieśniczej, prowadzenie zajęć indywidualnych w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), który powstaje na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz na podstawie obserwacji dziecka.

Naszymi oligofrenopedagogami są: mgr Beata Kołoczek, mgr Ewa Kristof-Chrapek, mgr Barbara Micor, mgr Aneta Olma,
mgr Mariola Pawełek, mgr Katarzyna Ptaszek, mgr Edyta Rzeszut-Pękała, mgr Paulina Stęchły, mgr Wioletta Śmierciak, mgr Krystyna Waligóra, mgr Anna Wątorek, mgr Magdalena Wiera, mgr Lucyna Zimny
.

Metody pracy:

 • Elementy Treningu Umiejętności Społecznych;
 • Bajkoterapia;
 • Elementy plastykoterapii;
 • Elementy muzykoterapii;
 • Elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
 • Metoda Knillów;
 • Kinezjologia Edukacyjna Dennisona;
 • Klanza;
 • Ćwiczenia grafomotoryczne wg Tymichowej;
 • Metoda Frostig, dziecięca matematyka Gruszczyk – Kolczyńskiej;
 • Gimnastyka buzi i języka, sensoplastyka;
 • Elementy Terapii Ręki;
 • Elementy Metody M. Montessori;
 • Poranny krąg - polisensoryczne poznawanie świata;