Zajęcia z rehabilitantem ruchowym

Rehabilitacja ruchowa to szereg oddziaływań stymulujących prowadzonych w formie ćwiczeń i zabaw ruchowych. Mają na celu wyrównywanie lub zmniejszanie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, zminimalizowanie trudności rozwojowych dziecka i wspomaganie jego rozwoju psychomotorycznego.

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach. Prowadzone są przez mgr fizjoterapii Marzenę Kasprzyk.

Podczas zajęć wykorzystywane są elementy różnych metod fizjoterapeutycznych i ćwiczeń ruchowych:

  • ćwiczenia równoważne
  • ćwiczenia korekcyjne
  • ćwiczenia samoobsługi
  • ćwiczenia ogólnokondycyjne
  • ćwiczenia chodu
  • FITS
  • NDT Bobath
  • PNF
  • ćwiczenia koordynacji

Uzyskana dzięki ćwiczeniom sprawność ruchowa daje dzieciom szansę na większą samodzielność, zdobywanie nowych umiejętności ruchowych i lepsze funkcjonowanie w grupie rówieśników.