Zajęcia z zakresu integracji sensorycznej

Zajęcia prowadzą w naszym przedszkolu terapeuci – mgr Joanna Szczotka i mgr Małgorzata Klimek.

Co to jest terapia integracji sensorycznej?

Terapia Integracji Sensorycznej (SI) to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców ze wszystkich zmysłów (dotyk, propriocepcja, przedsionek, węch, smak, wzrok, słuch).

Na co wpływają zmysły?

Integracja sensoryczna kształtuje się już w okresie płodowym. Dzieci odbierają świat poprzez bodźce docierające do mózgu, które odbierane są przez zmysły. W miarę zdobywania doświadczeń zmysłowych, dziecko zmienia, doskonali i tworzy nowy obraz siebie i otaczającego je świata, wykorzystując w tym celu potrzebę ruchu. Jeśli integracja sensoryczna nie wykształci się w sposób prawidłowy, to zakłóca rozwój ruchowy, emocjonalny, poznawczy, procesy uczenia, komunikację słowno – językową, relacje z otoczeniem.

Jak wyglądają zajęcia?

Integracja sensoryczna to metoda terapeutyczna głównie oparta na ruchu. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę, który na podstawie uprzednio wykonanej diagnozy procesów przetwarzania sensorycznego, konstruuje cele terapeutyczne do pracy z dzieckiem. Zajęcia z terapii integracji sensorycznej są zajęciami indywidualnymi. Są prowadzone według określonego schematu, w którym uwzględnia się stymulacje poszczególnych zmysłów, tak aby zmusić układ nerwowy do integracji wrażeń płynących z wielu zmysłów.

Terapeuta tak organizuje otoczenie w czasie zajęć, aby uwzględniać aktualne potrzeby dziecka. Proponowane zadania mają charakter zabawowy, atrakcyjny dla dziecka i motywujący do działania. Efektywność terapii integracji sensorycznej zależy od odpowiednio dawkowanej stymulacji bazowych systemów sensorycznych, którymi są układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy. Zadania stawiane przed dzieckiem mają odpowiednie natężenie, muszą być w zasięgu jego możliwości, ale równocześnie być wyzwaniem opatrzonym konkretnym celem, by pobudzać motywację. W czasie zajęć bardzo duży nacisk kładziony jest na odniesieniu sukcesu przez dziecko i poczucie zadowolenia. Terapia nie odnosi się wyłącznie do działań na salce SI prowadzonych przez terapeutę. Ogromną rolę odgrywają rodzice oraz placówka przedszkolna, jak również stosowanie się do diety sensorycznej zleconej przez terapeutę i modyfikowanej na bieżąco w zależności od aktualnych potrzeb dziecka.

Kiedy na terapię?

Jeśli rodzic zauważa jakieś objawy z poniższej listy, które przeszkadzają dziecku w codziennym funkcjonowaniu, wtedy warto udać się na diagnozę procesów integracji sensorycznej. Poniżej niektóre z objawów, które mogą zaniepokoić rodziców.

Dziecko :

 • nie lubi być dotykane, przytulane
 • nie lubi dotykać nowych i różnych faktur
 • nie lubi zabaw w piasku, boi się chodzić po trawie
 • chodzi na palcach
 • wypluwa jedzenie/ odmawia jedzenia niektórych pokarmów
 • nie lubi: mycia: zębów, głowy, twarzy, kąpieli, obcinania paznokci
 • reaguje za mocno lub za słabo na bodźce bólowe
 • izoluje się od dzieci
 • negatywnie reaguje na określone materiały ubrań
 • nie zauważa, że się uderzyło
 • siada na dłoniach, stopach
 • szczypię, drapie się
 • uderza głową
 • gryzie się
 • wciska się w ciasne miejsca
 • unika zabaw tj. bujanie, kręcenie na karuzeli, podskakiwanie
 • łatwi traci równowagę
 • jest niezdarne, często się potyka
 • lubi intensywne zabawy, wirowanie, obroty dookoła osi
 • ma trudności z zabawami manualnymi,
 • ma trudności z nowymi czynnościami ruchowymi
 • je niechlujnie
 • ma problemy z ubieraniem/ rozbieraniem
 • wpada na różne przedmioty
 • trzyma zbyt mocno/ lekko przedmioty
 • ma zdiagnozowane zaburzenia mięśni
 • jest wrażliwe na światło
 • nie lubi układanek
 • jest nadmiernie pobudzone
 • ma trudności ze śledzeniem wzrokiem przedmiotu
 • ma trudności z rozróżnianiem kolorów
 • ma trudności ze skupieniem uwagi
 • boi się konkretnych dźwięków
 • ma trudności ze zrozumieniem poleceń
 • bywa agresywne
 • jest nadruchliwe
 • jest statyczne.