Zajęcia z tyflopedagogiem

W ramach działań Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz zajęć rewalidacji indywidualnej na terenie naszego przedszkola prowadzone są zajęcia z tyflopedagogiem mgr Wiolettą Śmierciak.

Dziecko z uszkodzonym wzrokiem rodzi się z takimi samymi predyspozycjami rozwojowi jak dziecko widzące. Jeżeli zostanie poddane właściwym zabiegom kształcącym i wychowawczym, może osiągnąć wszechstronny rozwój nie niższy jak jednostka w pełni sprawna. Niestety, jest to zwykle bardzo trudne.

Rewalidacja dzieci z uszkodzonym wzrokiem polega na przezwyciężaniu bariery niepełnosprawności, adaptacji społecznej i przygotowanie do czynnego udziału w życiu społecznym, zawodowym. Proces rewalidacji jest długotrwały i złożony. W okresie przedszkolnym osobowa rewalidująca powinna dostarczać dziecku warunki najbardziej sprzyjające zabawie. Chodzi o umiejętne inicjowanie zabaw i podsuwanie pomysłów do nich, tak, aby sprawiały one dziecku przyjemność oraz pomagały w rozwoju fizycznym , umysłowym i uczuciowym. Praca z dzieckiem niedowidzącym w okresie przedszkolnym (od 3 do 7 lat) będzie polegała na stymulowaniu jego rozwoju.

Jest zazwyczaj prowadzona w trzech kierunkach:

  • stymulowania ogólnego rozwoju dziecka,
  • rozwijania jego funkcji wzrokowych,
  • wyuczenia specjalnych umiejętności przygotowujących do podjęcia nauki w szkole, szczególnie nauki czytania i pisania.

W naszym przedszkolu pracujemy w m.in. oparciu o metody:

  • OREGOŃSKI PROGRAM REHABILITACJI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH autorstwa D. Brown, V. Simmons, J. Methvin,
  • „Ćwiczę oko” zestaw pomocy stosowanych w terapii widzenia autorstwa B. Pakuły
  • Elementy Metody Krakowskiej autorstwa Jagody Cieszyńskiej.