Wybór najkorzystniejszej oferty

Czechowice -Dziedzice 16.01.2024 r.

P1/12/2023: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Publicznego nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach w 2024 r.

Zamawiający Przedszkole Publiczne nr 11, ul. Młyńska 6, 43-502 Czechowice-Dziedzice na podst.art. 253 ust. 1 Ustawy PZP (Dz. U. z 2023 poz. 1605, 1720) informuje, o **WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Część nr 1 PRODUKTY SPOŻYWCZE

Część nr 2 PRODUKTY MLECZARSKIE

Część nr 3 WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE

Część nr 4 MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE

Część nr 5 RYBY MROŻONE

Część nr 6 MROŻONKI WARZYWA I OWOCE

Część nr 7 PIECZYWO

Zamawiający Przedszkole Publiczne nr 11, ul. Młyńska 6, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Zamówienia publiczne - ZŁOŻONE OFERTY

Czechowice -Dziedzice 19.12.2023r.

Zamawiający Przedszkole Publiczne nr 11, ul. Młyńska 6, 43-502 Czechowice-Dziedzice na podst. art. 222 ust. 4 Ustawy PZP (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ) informuje, że przeznacza na sfinansowanie zamówienia:

Część 1: 25 158,20 PLN brutto

Część 2: 24 151,00 PLN brutto

Część 3: 31 951,00 PLN brutto

Część 4: 32 238,50 PLN brutto

Część 5: 7 944,00 PLN brutto

Część 6: 6 035,00 PLN brutto

Część 7: 12 589,00 PLN brutto.

Zamawiający Przedszkole Publiczne nr 11, ul. Młyńska 6, 43-502 Czechowice-Dziedzice na podst. art. 222 ust. 5 Ustawy PZP (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, wpłynęły następujące oferty:

Część NR 1 PRODUKTY SPOŻYWCZE

1. Sklep Spożywczo Wędliniarski Alicja Dziadek Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 270348917 Mikroprzedsiębiorstwo Wykonawca Adres Ulica: Mickiewicza Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Kod pocztowy: 43-502 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto25497,70 kryterium sposób dostawy 40 pkt

2. P.P.H."BŁAŻEJ" Błażej Firganek Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 072692051 Status Wykonawcy: Mikroprzedsiębiorstwo Wykonawca Adres Ulica: ul. Rzeźnicza 2 Miejscowość: Bielsko-Biała Kod pocztowy: 43-300 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto21290,50 kryterium sposób dostawy 40 pkt

3. Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI (M.Karkut i Wspólnicy Sp.J) Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 240099484 Średnie przedsiębiorstwo III.1 Wykonawca Adres Ulica: Składowa 11 Miejscowość: Bytom

kryterium cena zł brutto 24288,39 kryterium sposób dostawy 40 pkt

Część NR 2 PRODUKTY MLECZARSKIE

1. Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI (M.Karkut i Wspólnicy Sp.J) Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 240099484 Średnie przedsiębiorstwo III.1 Wykonawca Adres Ulica: Składowa 11 Miejscowość: Bytom

kryterium cena zł brutto25715 kryterium sposób dostawy 40 pkt

2. CHŁODNIE EUROPEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 240028917 SUlica: ul. Fabryczna 14 Miejscowość: Sławków Kod pocztowy: 41-260 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto23616,80 kryterium sposób dostawy 40 pkt

3. Sklep Spożywczo Wędliniarski Alicja Dziadek Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 270348917 Mikroprzedsiębiorstwo III.1 Wykonawca Adres Ulica: Mickiewicza Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Kod pocztowy: 43-502 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto24520 kryterium sposób dostawy 40 pkt

4. P.P.H."BŁAŻEJ" Błażej Firganek Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 072692051 Status Wykonawcy: MikroprzedsiębiorstwoUlica: ul. Rzeźnicza 2 Miejscowość: Bielsko-Biała Kod pocztowy: 43-300 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto21 216,50 kryterium sposób dostawy 40 pkt

Część NR 3 WARZYWA i OWOCE ŚWIEŻE

1. P.P.H."BŁAŻEJ" Błażej Firganek Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 072692051 Status Wykonawcy: Mikroprzedsiębiorstwoul. Rzeźnicza 2 Miejscowość: Bielsko-Biała Kod pocztowy: 43-300 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto 27884,60 kryterium sposób dostawy 40 pkt.

Część NR 4 MIĘSO i PRODUKTY MIĘSNE

1. Sklep Spożywczo Wędliniarski Alicja Dziadek Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 270348917 Mikroprzedsiębiorstwo Mickiewicza Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Kod pocztowy: 43-502 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto32384,50 kryterium sposób dostawy 40 pkt.

2. ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIESNEGO CZADERNA SPÓŁKA JAWNA (ZPM CZADERNA) Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 072742613 Małe przedsiębiorstwo III.1 Wykonawca Adres Ulica: MIĘDZYRZECKA 307 Miejscowość: Bielsko-Biała Kod pocztowy: 43-300 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto 28904,50 kryterium sposób dostawy 40 pkt

Część NR 5 RYBY MROŻONE

1. Hurtownia Drobiu Mrożonek i Jaj Krzysztof Duda Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 522791919 Mikroprzedsiębiorstwo Ulica: Łęgowa 28 Miejscowość: Skoczów Kod pocztowy: 43-430 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto 5930 kryterium sposób dostawy 40 pkt

2. Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI (M.Karkut i Wspólnicy Sp.J) Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 240099484 SStatus Wykonawcy: Średnie przedsiębiorstwo III.1 Wykonawca Adres Ulica: Składowa 11 Miejscowość: Bytom

kryterium cena zł brutto 6138,60 kryterium sposób dostawy 40 pkt

3. CHŁODNIE EUROPEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 240028917 Status Wykonawcy: Średnie przedsiębiorstwo III.1 Wykonawca Adres Ulica: ul. Fabryczna 14 Miejscowość: Sławków Kod pocztowy: 41-260 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto 6630 kryterium sposób dostawy 40 pkt

4. P.P.H."BŁAŻEJ" Błażej Firganek Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 072692051 Status Wykonawcy: Mikroprzedsiębiorstwo Ulica: ul. Rzeźnicza 2 Miejscowość: Bielsko-Biała Kod pocztowy: 43-300 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto 6740 kryterium sposób dostawy 40 pkt.

Część NR 6 MROŻONKI WARZYWA i OWOCE

1. Hurtownia Drobiu Mrożonek i Jaj Krzysztof Duda Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 522791919 Mikroprzedsiębiorstwo Łęgowa 28 Miejscowość: Skoczów Kod pocztowy: 43-430 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto11949,98 kryterium sposób dostawy 40 pkt

2. Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI (M.Karkut i Wspólnicy Sp.J) Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 240099484 Średnie przedsiębiorstwo III.1 Wykonawca Adres Ulica: Składowa 11 Miejscowość: Bytom

kryterium cena zł brutto4460,83 kryterium sposób dostawy 40 pkt

3. CHŁODNIE EUROPEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 240028917 Średnie przedsiębiorstwo III.1 Wykonawca Adres Ulica: ul. Fabryczna 14 Miejscowość: Sławków Kod pocztowy: 41-260 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto 6364,40 kryterium sposób dostawy 40 pkt

4. P.P.H."BŁAŻEJ" Błażej Firganek Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 072692051 Status Wykonawcy: Mikroprzedsiębiorstwo ul. Rzeźnicza 2 Miejscowość: Bielsko-Biała Kod pocztowy: 43-300 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto6061,90 kryterium sposób dostawy 40 pkt

Część NR 7 PIECZYWO

1. GRYGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (GRYGA Sp. z o.o.) Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 072806916 Małe przedsiębiorstwo Adres Ulica: ul. Hutnicza 1 Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Kod pocztowy: 43-502 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto11 100,70 kryterium sposób dostawy 40 pkt

2. Sklep Spożywczo Wędliniarski Alicja Dziadek Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 270348917 Mikroprzedsiębiorstwo III.1 Wykonawca Adres Ulica: Mickiewicza Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Kod pocztowy: 43-502 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto14057 kryterium sposób dostawy 40 pkt

3. ŚWIEŻE I ZIELONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | ŚWIEŻE I ZIELONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 7772654024 | 634365512

cena za garmażeryjne kryterium cena zł brutto 8107.60 CENA Z FORMULARZA CENOWEGO kryterium sposób dostawy 0 pkt.

Zamawiający Przedszkole Publiczne nr 11, ul. Młyńska 6, 43-502 Czechowice-Dziedzice