1. ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO CZADERNA SPÓŁKA JAWNA (ZPM CZADERNA) Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 072742613 Małe przedsiębiorstwo III.1 Wykonawca Adres Ulica: MIĘDZYRZECKA 307 Miejscowość: Bielsko-Biała Kod pocztowy: 43-300 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto 28904,50-60 pkt. kryterium sposób dostawy 40 pkt razem 100pkt.

_Oferta złożona poprawnie: przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium sposób dostawy Zamawiający zaprasza do podpisania umowy zgodnie z terminami określonymi w art. 308 ust.2 Ustawy PZP (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ) złożono także oferty i przyznano punktację:_

2. Sklep Spożywczo Wędliniarski Alicja Dziadek Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 270348917 Mikroprzedsiębiorstwo Mickiewicza Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Kod pocztowy: 43-502 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto 32384,50-53,55pkt. kryterium sposób dostawy 40 pkt. razem 93,55 pkt.