Zajęcia z logopedą

W naszym przedszkolu działa gabinet terapii logopedycznej.

Zajęcia prowadzone są przez mgr Katarzynę Łaciok (neurologopedę) oraz mgr Sylwię Mosoń (logopedę).

Wiele dzieci w wieku przedszkolnym przejawia duże kłopoty nie tylko z funkcjami motorycznymi (szczególnie z ruchliwością narządów artykulacyjnych), ale i z opanowaniem gramatyki języka polskiego i słownictwa koniecznego do opisywania świata. Dlaczego tak się dzieje, że choć jakość życia zmienia się wciąż na lepsze, dzieci mają coraz trudniejsze warunki do uczenia się języka?

Zajęcia logopedyczne prowadzone w naszym przedszkolu obejmują wczesną diagnozę umiejętności komunikacyjnych każdego dziecka i w razie potrzeby korekcję zaburzeń mowy, a także szeroko rozumianą profilaktykę.

W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzi:

 • diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci;
 • prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 • wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
 • konsultacje dla zainteresowanych rodziców.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

 • usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;
 • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych;
 • usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej;
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.