1. P.P.H."BŁAŻEJ" Błażej Firganek Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 072692051 Status Wykonawcy: Mikroprzedsiębiorstwo Wykonawca Adres Ulica: ul. Rzeźnicza 2 Miejscowość: Bielsko-Biała Kod pocztowy: 43-300 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto 21290 ,50-60 pkt. kryterium sposób dostawy 40 pkt razem 100pkt.

Oferta złożona poprawnie: przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium sposób dostawy Zamawiający zaprasza do podpisania umowy zgodnie z terminami określonymi w art. 308 ust.2 Ustawy PZP (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ) złożono także oferty i przyznano punktację:

2. Sklep Spożywczo Wędliniarski Alicja Dziadek Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 270348917 Mikroprzedsiębiorstwo Wykonawca Adres Ulica: Mickiewicza Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Kod pocztowy: 43-502 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto25497,70-50,1 kryterium sposób dostawy 40 pkt Razem 90,1

3. Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI (M.Karkut i Wspólnicy Sp.J) Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 240099484 Średnie przedsiębiorstwo III.1 Wykonawca Adres Ulica: Składowa 11 Miejscowość: Bytom

kryterium cena zł brutto 24288,39-52,59pkt. kryterium sposób dostawy 40 pkt razem: 92,59pkt.