1. P.P.H."BŁAŻEJ" Błażej Firganek Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 072692051 Status Wykonawcy: Mikroprzedsiębiorstwo Ulica: ul. Rzeźnicza 2 Miejscowość: Bielsko-Biała Kod pocztowy: 43-300 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto 21 216,50-60 pkt. kryterium sposób dostawy 40 pkt razem 100pkt.

Oferta złożona poprawnie: przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium sposób dostawy Zamawiający zaprasza do podpisania umowy zgodnie z terminami określonymi w art. 308 ust.2 Ustawy PZP (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ) złożono także oferty i przyznano punktację:

2. Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI (M.Karkut i Wspólnicy Sp.J) Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 240099484 Średnie przedsiębiorstwo III.1 Wykonawca Adres Ulica: Składowa 11 Miejscowość: Bytom

kryterium cena zł brutto 25715-49,5pkt. kryterium sposób dostawy 40 pkt razem: 89,5pkt.

3. CHŁODNIE EUROPEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 240028917 SUlica: ul. Fabryczna 14 Miejscowość: Sławków Kod pocztowy: 41-260 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto 23616,80-53,9pkt. kryterium sposób dostawy 40 pkt razem: 93,9 pkt.

4. Sklep Spożywczo Wędliniarski Alicja Dziadek Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 270348917 Mikroprzedsiębiorstwo III.1 Wykonawca Adres Ulica: Mickiewicza Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Kod pocztowy: 43-502 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto 24520-51,92pkt. kryterium sposób dostawy 40 pkt razem: 91,92pkt.