1. P.P.H."BŁAŻEJ" Błażej Firganek Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 072692051 Status Wykonawcy: Mikroprzedsiębiorstwo. Rzeźnicza 2 Miejscowość: Bielsko-Biała Kod pocztowy: 43-300 Województwo: śląskie

kryterium cena 30044,6 zł brutto kryterium sposób dostawy 40 pkt. Razem 100 pkt.

Oferta złożona poprawnie jedyna . Przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium sposób dostawy. Zamawiający zaprasza do podpisania umowy zgodnie z terminami określonymi w art. 308 ust. 3 pkt. 1 a Ustawy PZP (Dz. U. z 2023 poz. 1605,1720)