1. P.P.H."BŁAŻEJ" Błażej Firganek Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 072692051 Status Wykonawcy: Mikroprzedsiębiorstwo ul. Rzeźnicza 2 Miejscowość: Bielsko-Biała Kod pocztowy: 43-300 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto 6 061,90-60pkt. kryterium sposób dostawy 40 pkt razem; 100 pkt.

Oferta złożona poprawnie: przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium sposób dostawy Zamawiający zaprasza do podpisania umowy zgodnie z terminami określonymi w art. 308 ust.2 Ustawy PZP (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ) złożono także oferty i przyznano punktację:

2. CHŁODNIE EUROPEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 240028917 Średnie przedsiębiorstwo III.1 Wykonawca Adres Ulica: ul. Fabryczna 14 Miejscowość: Sławków Kod pocztowy: 41-260

Województwo: śląskie kryterium cena zł brutto 6 364,40-57,15pkt. kryterium sposób dostawy 40 pkt razem: 97,15 pkt.

3. Hurtownia Drobiu Mrożonek i Jaj Krzysztof Duda Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 522791919 Mikroprzedsiębiorstwo Łęgowa 28 Miejscowość: Skoczów Kod pocztowy: 43-430 Województwo: śląskie

kryterium cena zł brutto 11 949,98-30,44pkt. kryterium sposób dostawy 40 pkt razem : 70,44 pkt.

4. Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI (M.Karkut i Wspólnicy Sp.J) Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 240099484 Średnie przedsiębiorstwo III.1 Wykonawca Adres Ulica: Składowa 11 Miejscowość: Bytom

Zamawiający odrzuca ofertę na podst. art. 224 ust. 6 ustawy PZP (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 )